Za izlagace

Štampa

Vrijeme održavanja: 5 - 7. maja 2022. godine
Otvaranje sajma: četvrtak, 5. maja 2022. u 11:00 sati
Radno vrijeme: od 11:00 - 19:00 sati
Zatvaranje sajma: u subotu, 7. maja 2022. u 17:00 sati

 

Montaža štanda:
Utorak, 3. maja 2022. od 07:00 - 18:00 sati
Srijeda, 4. maja 2022. od 07:00 - 21:00 sati

Demontaža štanda:
Subota, 7. maja 2022. od 18:00 - 21:00 sati
Nedjelja, 8. maja 2022. od 07:00 - 18:00 sati