Za izlagace

Štampa

Vrijeme održavanja: 09.05.-11.05.2019.
Otvaranje sajma: četvrtak, 09.05.2019. u 11:00
Radno vrijeme: od 10:00 - 19:00 sati
Zatvaranje sajma: u subotu, 11.05.2019. u 18:00 sati

Montaža štanda:
Utorak, 07.05.2019. od 07:00-18:00 sati
Srijeda, 08.05.2019. od 07:00-21:00 sati

 

Demontaža štanda:
Subota, 11.05.2019. od 18:00-21:00 sati
Nedjelja,12.05.2019.-od 07:00-18:00 sati

Osiguranje štanda:
Izlagači su obavezni biti prisutni na svojim izložbenim prostorima za vrijeme namiještanja i raspremanja u terminu od 7:00 do 21:00 sati. Za vrijeme trajanja sajma,osiguranje izložbenih prostora od strane organizatora je u vremenskom terminu od 18:30 do 9:30 sati sljedećeg dana. Za eventualno izgubljene stvari neće biti nikakve odštete sve dok se ne utvrdi vrijeme gubitka od strane organizatora i sajamske službe sigurnosti.